รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
ประกาศห้องสอบ
พิมพ์บัตร
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่
1,819
2สพป.กรุงเทพมหานคร
5,019
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1
165
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3
99
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4
-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
648
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
411
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
714
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1,290
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2
662
12สพป.ขอนแก่น เขต 1
1,948
13สพป.ขอนแก่น เขต 2
559
14สพป.ขอนแก่น เขต 3
455
15สพป.ขอนแก่น เขต 4
247
16สพป.ขอนแก่น เขต 5
210
17สพป.จันทบุรี เขต 1
880
18สพป.จันทบุรี เขต 2
442
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
743
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
267
21สพป.ชลบุรี เขต 1
723
22สพป.ชลบุรี เขต 2
780
23สพป.ชลบุรี เขต 3
539
24สพป.ชัยนาท
472
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1
1,091
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2
868
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3
45
28สพป.ชุมพร เขต 1
456
29สพป.ชุมพร เขต 2
439
30สพป.เชียงราย เขต 1
3,111
31สพป.เชียงราย เขต 2
136
32สพป.เชียงราย เขต 3
287
33สพป.เชียงราย เขต 4
751
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2,373
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2
278
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3
72
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4
238
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5
40
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6
49
40สพป.ตรัง เขต 1
1,562
41สพป.ตรัง เขต 2
273
42สพป.ตราด เขต 1
213
43สพป.ตาก เขต 1
538
44สพป.ตาก เขต 2
235
45สพป.นครนายก
279
46สพป.นครปฐม เขต 1
386
47สพป.นครปฐม เขต 2
375
48สพป.นครพนม เขต 1
1,265
49สพป.นครพนม เขต 2
990
50สพป.นครราชสีมา เขต 1
1,637
51สพป.นครราชสีมา เขต 2
4
52สพป.นครราชสีมา เขต 3
302
53สพป.นครราชสีมา เขต 4
83
54สพป.นครราชสีมา เขต 5
-
55สพป.นครราชสีมา เขต 6
468
56สพป.นครราชสีมา เขต 7
20
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
657
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
241
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
35
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
608
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1,530
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2
849
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3
358
64สพป.นนทบุรี เขต 1
728
65สพป.นนทบุรี เขต 2
1,247
66สพป.นราธิวาส เขต 1
701
67สพป.นราธิวาส เขต 2
872
68สพป.นราธิวาส เขต 3
694
69สพป.น่าน เขต 1
1,119
70สพป.น่าน เขต 2
570
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
779
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
510
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
876
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
825
75สพป.ปทุมธานี เขต 1
702
76สพป.ปทุมธานี เขต 2
1,354
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
258
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
195
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
1,101
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
105
81สพป.ปัตตานี เขต 1
1,461
82สพป.ปัตตานี เขต 2
143
83สพป.ปัตตานี เขต 3
20
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
880
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
202
86สพป.พะเยา เขต 1
487
87สพป.พะเยา เขต 2
1,052
88สพป.พังงา
679
89สพป.พัทลุง เขต 1
781
90สพป.พัทลุง เขต 2
170
91สพป.พิจิตร เขต 1
689
92สพป.พิจิตร เขต 2
270
93สพป.พิษณุโลก เขต 1
2,102
94สพป.พิษณุโลก เขต 2
157
95สพป.พิษณุโลก เขต 3
452
96สพป.เพชรบุรี เขต 1
302
97สพป.เพชรบุรี เขต 2
-
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2,421
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
15
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
400
101สพป.แพร่ เขต 1
1,677
102สพป.แพร่ เขต 2
603
103สพป.ภูเก็ต
2,024
104สพป.มหาสารคาม เขต 1
2,080
105สพป.มหาสารคาม เขต 2
295
106สพป.มหาสารคาม เขต 3
-
107สพป.มุกดาหาร
1,451
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1,216
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
203
110สพป.ยโสธร เขต 1
432
111สพป.ยโสธร เขต 2
261
112สพป.ยะลา เขต 1
1,111
113สพป.ยะลา เขต 2
21
114สพป.ยะลา เขต 3
573
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
730
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
76
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
63
118สพป.ระนอง
303
119สพป.ระยอง เขต 1
1,584
120สพป.ระยอง เขต 2
126
121สพป.ราชบุรี เขต 1
394
122สพป.ราชบุรี เขต 2
490
123สพป.ลพบุรี เขต 1
1,197
124สพป.ลพบุรี เขต 2
869
125สพป.ลำปาง เขต 1
798
126สพป.ลำปาง เขต 2
-
127สพป.ลำปาง เขต 3
35
128สพป.ลำพูน เขต 1
716
129สพป.ลำพูน เขต 2
152
130สพป.เลย เขต 1
527
131สพป.เลย เขต 2
464
132สพป.เลย เขต 3
-
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
701
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
425
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
997
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
510
137สพป.สกลนคร เขต 1
1,071
138สพป.สกลนคร เขต 2
377
139สพป.สกลนคร เขต 3
433
140สพป.สงขลา เขต 1
2,294
141สพป.สงขลา เขต 2
3,474
142สพป.สงขลา เขต 3
652
143สพป.สตูล
1,624
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1,098
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2
1,121
146สพป.สมุทรสงคราม
341
147สพป.สมุทรสาคร
749
148สพป.สระแก้ว เขต 1
342
149สพป.สระแก้ว เขต 2
655
150สพป.สระบุรี เขต 1
794
151สพป.สระบุรี เขต 2
349
152สพป.สิงห์บุรี
480
153สพป.สุโขทัย เขต 1
839
154สพป.สุโขทัย เขต 2
372
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
617
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
38
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
219
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1,247
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
587
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1,152
161สพป.สุรินทร์ เขต 1
700
162สพป.สุรินทร์ เขต 2
618
163สพป.สุรินทร์ เขต 3
1,013
164สพป.หนองคาย เขต 1
284
165สพป.หนองคาย เขต 2
85
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
93
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
271
168สพป.อ่างทอง
450
169สพป.อำนาจเจริญ
1,317
170สพป.อุดรธานี เขต 1
1,127
171สพป.อุดรธานี เขต 2
97
172สพป.อุดรธานี เขต 3
41
173สพป.อุดรธานี เขต 4
27
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
702
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
-
176สพป.อุทัยธานี เขต 1
640
177สพป.อุทัยธานี เขต 2
588
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1,862
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2
238
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3
214
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4
247
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5
964
183สพป.บึงกาฬ
224
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร
2,645
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร
1,055
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา
955
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี
465
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง
1,101
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ
1,909
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว
1,594
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี
249
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม
917
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร
1,088
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร
725
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง
461
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่
805
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง
1,024
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา
273
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล
936
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด
445
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง
609
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู
304
203สพม.เขต 20 อุดรธานี
287
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ
1,103
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร
1,116
206สพม.เขต 23 สกลนคร
4,196
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์
580
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น
1,365
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม
355
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด
429
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร
843
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ
782
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ
603
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา
603
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์
25
216สพม.เขต 33 สุรินทร์
643
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน
1,536
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน
813
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา
2,397
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน
1,417
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก
874
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์
1,249
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์
754
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร
242
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี
148
นักเรียนทั้งหมด
163,308