รายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก
โดยคลิก ชื่อเขตพื้นที่
ที่ ชื่อเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน
1สพป.กระบี่1,819
2สพป.กรุงเทพมหานคร5,019
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1165
4สพป.กาญจนบุรี เขต 24
5สพป.กาญจนบุรี เขต 399
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4-
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1648
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2411
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3714
10สพป.กำแพงเพชร เขต 11,290
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2662
12สพป.ขอนแก่น เขต 11,948
13สพป.ขอนแก่น เขต 2559
14สพป.ขอนแก่น เขต 3455
15สพป.ขอนแก่น เขต 4247
16สพป.ขอนแก่น เขต 5210
17สพป.จันทบุรี เขต 1880
18สพป.จันทบุรี เขต 2442
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1743
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2267
21สพป.ชลบุรี เขต 1723
22สพป.ชลบุรี เขต 2780
23สพป.ชลบุรี เขต 3539
24สพป.ชัยนาท472
25สพป.ชัยภูมิ เขต 11,091
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2868
27สพป.ชัยภูมิ เขต 345
28สพป.ชุมพร เขต 1456
29สพป.ชุมพร เขต 2439
30สพป.เชียงราย เขต 13,111
31สพป.เชียงราย เขต 2136
32สพป.เชียงราย เขต 3287
33สพป.เชียงราย เขต 4751
34สพป.เชียงใหม่ เขต 12,373
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2278
36สพป.เชียงใหม่ เขต 372
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4238
38สพป.เชียงใหม่ เขต 540
39สพป.เชียงใหม่ เขต 649
40สพป.ตรัง เขต 11,562
41สพป.ตรัง เขต 2273
42สพป.ตราด เขต 1213
43สพป.ตาก เขต 1538
44สพป.ตาก เขต 2235
45สพป.นครนายก279
46สพป.นครปฐม เขต 1386
47สพป.นครปฐม เขต 2375
48สพป.นครพนม เขต 11,265
49สพป.นครพนม เขต 2990
50สพป.นครราชสีมา เขต 11,637
51สพป.นครราชสีมา เขต 24
52สพป.นครราชสีมา เขต 3302
53สพป.นครราชสีมา เขต 483
54สพป.นครราชสีมา เขต 5-
55สพป.นครราชสีมา เขต 6468
56สพป.นครราชสีมา เขต 720
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1657
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2241
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 335
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4608
61สพป.นครสวรรค์ เขต 11,530
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2849
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3358
64สพป.นนทบุรี เขต 1728
65สพป.นนทบุรี เขต 21,247
66สพป.นราธิวาส เขต 1701
67สพป.นราธิวาส เขต 2872
68สพป.นราธิวาส เขต 3694
69สพป.น่าน เขต 11,119
70สพป.น่าน เขต 2570
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1779
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2510
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3876
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4825
75สพป.ปทุมธานี เขต 1702
76สพป.ปทุมธานี เขต 21,354
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1258
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2195
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 11,101
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2105
81สพป.ปัตตานี เขต 11,461
82สพป.ปัตตานี เขต 2143
83สพป.ปัตตานี เขต 320
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1880
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2202
86สพป.พะเยา เขต 1487
87สพป.พะเยา เขต 21,052
88สพป.พังงา679
89สพป.พัทลุง เขต 1781
90สพป.พัทลุง เขต 2170
91สพป.พิจิตร เขต 1689
92สพป.พิจิตร เขต 2270
93สพป.พิษณุโลก เขต 12,102
94สพป.พิษณุโลก เขต 2157
95สพป.พิษณุโลก เขต 3452
96สพป.เพชรบุรี เขต 1302
97สพป.เพชรบุรี เขต 2-
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 12,421
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 215
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3400
101สพป.แพร่ เขต 11,677
102สพป.แพร่ เขต 2603
103สพป.ภูเก็ต2,024
104สพป.มหาสารคาม เขต 12,080
105สพป.มหาสารคาม เขต 2295
106สพป.มหาสารคาม เขต 3-
107สพป.มุกดาหาร1,451
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 11,216
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2203
110สพป.ยโสธร เขต 1432
111สพป.ยโสธร เขต 2261
112สพป.ยะลา เขต 11,111
113สพป.ยะลา เขต 221
114สพป.ยะลา เขต 3573
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1730
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 276
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 363
118สพป.ระนอง303
119สพป.ระยอง เขต 11,584
120สพป.ระยอง เขต 2126
121สพป.ราชบุรี เขต 1394
122สพป.ราชบุรี เขต 2490
123สพป.ลพบุรี เขต 11,197
124สพป.ลพบุรี เขต 2869
125สพป.ลำปาง เขต 1798
126สพป.ลำปาง เขต 2-
127สพป.ลำปาง เขต 335
128สพป.ลำพูน เขต 1716
129สพป.ลำพูน เขต 2152
130สพป.เลย เขต 1527
131สพป.เลย เขต 2464
132สพป.เลย เขต 3-
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1701
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2425
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3997
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4510
137สพป.สกลนคร เขต 11,071
138สพป.สกลนคร เขต 2377
139สพป.สกลนคร เขต 3433
140สพป.สงขลา เขต 12,294
141สพป.สงขลา เขต 23,474
142สพป.สงขลา เขต 3652
143สพป.สตูล1,624
144สพป.สมุทรปราการ เขต 11,098
145สพป.สมุทรปราการ เขต 21,121
146สพป.สมุทรสงคราม341
147สพป.สมุทรสาคร749
148สพป.สระแก้ว เขต 1342
149สพป.สระแก้ว เขต 2655
150สพป.สระบุรี เขต 1794
151สพป.สระบุรี เขต 2349
152สพป.สิงห์บุรี480
153สพป.สุโขทัย เขต 1839
154สพป.สุโขทัย เขต 2372
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1617
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 238
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3219
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,247
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2587
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 31,152
161สพป.สุรินทร์ เขต 1700
162สพป.สุรินทร์ เขต 2618
163สพป.สุรินทร์ เขต 31,013
164สพป.หนองคาย เขต 1284
165สพป.หนองคาย เขต 285
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 193
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2271
168สพป.อ่างทอง450
169สพป.อำนาจเจริญ1,317
170สพป.อุดรธานี เขต 11,127
171สพป.อุดรธานี เขต 297
172สพป.อุดรธานี เขต 341
173สพป.อุดรธานี เขต 427
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1702
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2-
176สพป.อุทัยธานี เขต 1640
177สพป.อุทัยธานี เขต 2588
178สพป.อุบลราชธานี เขต 11,862
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2238
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3214
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4247
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5964
183สพป.บึงกาฬ224
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร2,645
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร1,055
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา955
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี465
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง1,101
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ1,909
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว1,594
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี249
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม917
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร1,088
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร725
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง461
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่805
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง1,024
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา273
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล936
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด445
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง609
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู304
203สพม.เขต 20 อุดรธานี287
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ1,103
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร1,116
206สพม.เขต 23 สกลนคร4,196
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์580
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น1,365
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม355
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด429
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร843
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ782
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ603
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา603
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์25
216สพม.เขต 33 สุรินทร์643
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน1,536
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน813
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา2,397
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน1,417
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก874
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์1,249
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์754
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร242
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี148
นักเรียนทั้งหมด
163,308